Usein kysytyt kysymykset

Liitä A-Repeller seinäpistorasiaan, ja se on heti käytössä.

Se sopii käytettäväksi talossa, varastossa, autotallissa, kesämökillä ja muissa sisätiloissa pelottamaan pois hiiriä ja rottia. A-Repeller-karkottimet, jossa on ElectroPulse, soveltuvat käytettäviksi tiloissa, joissa sähköverkkoon on jatkuvasti liitettynä muita sähkölaitteita

Kun merkkivalo/merkkivalot palavat
tai vilkkuvat, karkotin toimii. Erityyppiset A-repeller-karkottimet toimivat eri tavoin. Jos karkottimessa on vain A-Guard-ultraääni, valo palaa jatkuvasti sen osoituksena, että tuote
toimii oikein. Jos karkottimessa on sekä A-Guard-ultraääni että ElectroPulse, vihreä/sininen valo palaa jatkuvasti ja punainen vuorotellen vilkkuu ja palaa tasaisena.

Ei, ne eivät vaikuta muihin sähkölaitteisiin.

A-Repeller MR50 Batteryn paristot kestävät noin 5–6 kuukautta.

Kehittynyt A-Guard-ultraäänikuva leviää avoimissa tiloissa. Fysikaalisten ominaisuuksiensa vuoksi ultraääni ei läpäise kiinteitä esineitä, kuten huonekaluja, kaappeja, seiniä tai kattoja. Pehmeät tekstiilit, kuten huonekalujen verhoilut, puolestaan imevät ääntä itseensä. Tämän vuoksi karkotin pitää sijoittaa niin, että ultraääni voi levitä mahdollisimman vapaasti.

Ei, karkotin ei vahingoita eläimiä. Karkottimen lähettämä ultraääni saa
hiiret ja rotat tuntemaan olonsa epävarmaksi tiloissa, joissa on karkotin. Tästä syystä jyrsijät poistuvat tiloista.

Kaikki Silverline-tuotteet kuluttavat vain vähän energiaa. MR30 - 1 W MR30 - 1 W MR50 - 0,5 W. MR80 DG2 - 1,8 W MR100 DG3 - 3,5 W MR130 DG4 - 4 W.

Kaikki A-Repeller MR -karkottimet lähettävät vaihtelevaa ja mukautettavaa A-Guard-ultraääntä. Jyrsijät kokevat sen stressaavaksi ja häiritseväksi, joten ne karttavat näitä tiloja. Ultraääni luo epämiellyttävän ympäristön hiirille ja rotille avoimessa ympäristössä 20–130 neliömetrin alalla mallista riippuen. Malleihin Repel 60, MR80 DG2, MR100 DG3 ja MR130 DG4 sisältyy myös ElectroPulse. Sähkömagneettiset pulssit täydentävät ultraäänen vaikutusta. Niiden tarkoituksena on estää jyrsijöitä käyttämästä kaapelivetoja kulkureitteinä.

Hiiret ja rotat kommunikoivat ultraäänen avulla. Mukautettu
A-Guard-ultraääni häiritsee niiden luonnollista kommunikointitapaa ja
suojautumisvaistoa. Ne kokevat sen stressaavana ja häiritsevänä, joten ne lähtevät pois.

Jos talossa on ravintoa riittävästi tarjolla, jyrsijät saattavat
karkottimista huolimatta tulla esimerkiksi keittiönkaappiin, jossa jäteastiaa pidetään. Ravinnonhaku on voimakas vietti. Yleensä ultraääni kuitenkin estää jyrsijöitä tulemasta keittiöön ja pelottaa ne takaisin ulos.

A-Repeller MR karkottaa tehokkaasti jyrsijöitä, kuten hiiriä ja rottia.
Ultraääni vaikuttaa myös lemmikkeihin, kuten kaniineihin, marsuihin, hamstereihin ja muihin jyrsijöihin, joten niitä ei saa pitää samassa tai viereisissä huoneissa karkottimen kanssa.

Tuotteemme on suunniteltu käytettäviksi pitkiä aikoja ilman ongelmia. Ne on valmistettu elektronisista komponenteista, joilla ei ole rajoitettua käyttöikää. Kun otat seuraavat seikat huomioon, estät käyttöikää lyhenemästä. Käytä ja säilytä sisäkäyttöön tarkoitettuja laitteita vain kuivissa tiloissa. Älä altista sisäkäyttöön tarkoitettuja tuotteita pitkiä aikoja suoralle auringonvalolle. Älä käytä laitetta liian suurella jännitteellä.

Tuotteella on kahden vuoden takuu mahdollisten valmistusvirheiden varalta. Takuu ei siis kata vikoja, jotka johtuvat laitteen käytöstä liian suurella jännitteellä. Takuu mitätöityy, jos laitetta on vahingoitettu tai ostaja on muulla tavalla muuttanut sitä.

Jos kaikki sähkölaitteet sammutetaan, laite ei ehkä toimi kunnolla. Karkotin kuluttaa vain 0,5–4,0 wattia riippuen mallista, joten se ei muodosta riittävää magneettikenttää sähköverkkoon, jotta pulssit toimisivat. Sähköverkon
kuormituksen pitää olla vähintään 40 wattia, jotta suunniteltu vaikutus
saavutetaan.

Niissä on elektroniikkaa, joka on yhtä herkkää ylijännitteelle kuin
tietokoneet ja televisiotkin. Niitä voi suojata ylijännitteeltä asettamalla ns.
ylijännitesuojan karkottimen ja seinäpistorasian väliin. Takuu mitätöityy, jos karkotin on altistunut ylijännitteelle.

Winter-tilassa taajuusalue on mukautettu aiheuttamaan stressiä ja
pelottamaan pois kaikki jyrsijät. Summer-tilassa taajuusalue on mukautettu karkottamaan myös ryömiviä hyönteisiä, kuten hämähäkkejä. Ne aiheuttavat harmia
nimenomaan kesäisin. Tämän vuoksi asennustilan nimenä on Summer.

Eri tilat käyttävät eri taajuusaluetta. Summer-tila lähettää ultraääntä
satunnaisella asteikolla matalammalla taajuusalueella kuin Winter-tila.

Jos valitset Winter-tilan, karkotin lähettää ääntä korkealla
taajuusalueella, jota ihmiskorva ei erota.

Jos kaikki sähkölaitteet sammutetaan, sähkömagneettiset pulssit eivät ehkä toimi. Karkotin kuluttaa vain 3,5–4,0 wattia riippuen mallista, joten se ei muodosta riittävää magneettikenttää sähköverkkoon, jotta pulssit toimisivat. Ultraääni toimii kuitenkin karkottavasti.

Sähkömagneettiset ElectroPulse-pulssit täydentävät ultraäänen vaikutusta. Niiden tarkoituksena on estää jyrsijöitä käyttämästä kaapelivetoja kulkureitteinä. Karkotin soveltuu käyttöön tiloissa, joissa
sähköverkkoon on jatkuvasti liitettynä muita sähkölaitteita. Ultraäänen ja
sähkömagneettisten pulssien yhdistelmän ansiosta hiiret ja rotat tuntevat olonsa epämiellyttäväksi ja poistuvat tiloista.

Hiiret siirtyvät usein kerroksesta ja huoneesta toiseen seinissä olevia
kaapelivetoja pitkin. Ne jyrsivät myös kaapelien eristyksiä, mikä voi aiheuttaa oikosulkuja ja palovaaran. ElectroPulsen ansiosta sähkömagneettisen kentän
vahvuus vaihtelee talon sähköverkon jännitteellisissä johdoissa. Tämä vaikuttaa hiiriin ja rottiin, jolloin ne välttävät sähkökaapeleita ja siten pulsseja.

Ei. Se vaikuttaa magneettikenttään, joka muodostuu niiden kaapelien
ympärille, jotka on liitetty jännitteisiin yksikköihin. Näitä ovat mm. lamput,
jääkaappi ja lämpöpatterit, jotka on liitetty talon sähköverkkoon ja joiden
virta on kytketty.

Kun karkotin liitetään seinäpistorasiaan, kyseinen seinäpistorasia on sähköisesti kytketty talon sähköverkkoon. Tämän vuoksi karkotin vaikuttaa sähköverkkoon riippumatta siitä, mihin pistorasiaan se on liitetty. Vaikutus kuitenkin heikkenee, jos karkottimen pistorasia on etäällä talon sähköverkon muista osista.

ElectroPulse vaikuttaa siihen, että sähkömagneettisen kentän vahvuus
vaihtelee. Sähkömagneettisen kentän vaihtelut vaikuttavat hiirten ja rottien
oppimiskykyyn ja tilan hahmottamiseen ja saavat ne karttamaan sähkökaapeleita ja siten pulsseja.

ElectroPulse leviää samaan keskukseen kytkettyihin jännitteellisiin johtoihin. Jos asunnossa on kaksi erillistä sähkönsyöttöä käyttävää keskusta,
paras suojaus saadaan käyttämällä kahta karkotinta.

Kaikkien jännitteisten virtajohtojen ympärille syntyy automaattisesti
magneettikenttä. Kuormituksen on oltava vähintään 40 W, jotta syntyvä
magneettikenttä on riittävän voimakas. Joissakin sähköasennuksissa, joissa on
käytetty lyijyvaippaisia kaapeleita, magneettikenttä on heikompi.

Tuote valitaan sen mukaan, kuinka isoja tiloja halutaan suojata, kuinka
monta kerrosta talossa on ja kuinka suuri hiiriongelma on. Suosittelemme, että aloitat tuotteella, jossa on sekä A-Guard- että ElectroPulse toiminnot, ja sijoitat sen tilaan, jossa on pahin ongelma pohjakerroksessa. Sijoita myös vähintään yksi A-Guard-toiminnolla varustettu A-Repeller muiden kerrosten ongelmahuoneisiin, mukaan lukien kellari ja ullakko. Valitse tuotteet huoneiden koon mukaan. Muista, että ääni ei läpäise kiinteitä materiaaleja, kuten seiniä,
kattoja, lattioita ja kaappeja, ja että pehmeät tekstiilit vaimentavat äänen
leviämistä.

Sähkömagneettiset ElectroPulse-pulssit täydentävät ultraäänen vaikutusta. Niiden tarkoituksena on estää jyrsijöitä käyttämästä kaapelivetoja kulkureitteinä. Ultraäänen ja sähkömagneettisten pulssien yhdistelmän ansiosta
hiiret tuntevat olonsa epämiellyttäväksi ja poistuvat tiloista. Tämä tehostaa karkotusvaikutusta.

Näissä kahdessa karkottimessa on Double Guard -toiminto (A-Guard +
ElectroPulse), ja ne sopivat perusyksiköksi. Tehokas MR130 DG4 kattaa avoimen tilan jopa 130 neliömetrin alalta, ja MR80 DG2 kattaa jopa 80 neliömetrin alan.
Valitse tuotteet huoneiden koon mukaan. Muista, että ääni ei läpäise kiinteitä materiaaleja, kuten seiniä, kattoja, lattioita ja kaappeja, ja että pehmeät tekstiilit vaimentavat äänen leviämistä.

Mr30-karkottimen tehokas kaiutin kattaa avoimen tilan jopa 30 neliömetrin alalta, ja MR50 DG2 kattaa jopa 50 neliömetrin alan. Valitse tuotteet huoneiden
koon mukaan. Muista, että ääni ei läpäise kiinteitä materiaaleja, kuten seiniä, kattoja, lattioita ja kaappeja, ja että pehmeät tekstiilit vaimentavat äänen leviämistä.

Kun hiiret ja rotat ovat löytäneet paikan, jossa on ravintoa
ja lämpöä, ne eivät poistu helposti, vaikka asentaisit karkottimen. Karkotin ärsyttää niitä, mutta niiden eloonjäämisvaisto on voimakas, kun ne ovat löytäneet ravintoa, joten ne eivät silti pakene ääntä. Silloin kannattaa yrittää ratkaista tuhoeläinongelma käyttämällä loukkoja tilapäisesti. Kun jyrsijät on saatu kiinni, on tärkeää poistaa ansat, joissa on syötti, jotta paikalle ei tule lisää tuhoeläimiä. On myös syytä pitää tilat puhtaina, koska hiiret/rotat jättävät hajujälkiä (rasvaa turkista), jota ne seuraavat ja joka luo niille turvallisuudentunnetta. Kun jälkiä ei ole, uudet tuhoeläimet eivät
niin todennäköisesti uskalla tulla sisään, varsinkin jos käytössä on
A-Repeller-karkotin.

Kannattaa muistaa, että ultraääni ei läpäise kiinteitä esineitä, kuten
huonekaluja, kaapinovia, seiniä ja kattoja. Pehmeät tekstiilit, kuten
huonekalujen verhoilut ja verhot, vaimentavat äänen leviämistä. Kovat pinnat estävät äänen kulun. Liitä karkotin seinäpistorasiaan, joka sijaitsee mahdollisimman avoimessa paikassa.

Liitä karkotin matalalla olevaan pistorasiaan, joka on mahdollisimman
avoimessa paikassa ja huoneessa, jossa hiirten epäillään liikkuvan. Muista, että korkeataajuinen ääni ei läpäise kiinteitä materiaaleja, kuten seiniä, kattoja ja lattioita, ja että pehmeät materiaalit vaimentavat ääntä.

A-Repeller-karkottimissa on tehokkaat kaiuttimet, jotka kattavat avoimen tilan jopa 30–130 neliömetrin alalta. MR30 jopa 30 m2 MR50 jopa 50 m2 MR80 DG2
jopa 80 m2 MR100 DG3 jopa 100 m2 MR130 DG4 jopa 130 m2.

Normaalisti muutos on havaittavissa heti. Joskus aikaa menee pidempään. Jos tiloissa on jo hiiriä, ne aktivoituvat karkottimen asentamisen jälkeen ennen poistumistaan ulos. Voit käyttää tilapäisesti myös loukkoja, jotta pääset vanhasta jyrsijäkannasta nopeammin eroon.

Torjunnan alussa tai tiloissa, joihin ultraääni ei yllä, voi käyttää perinteisiä loukkoja lisätoimena. Muista kuitenkin, että loukkojen syötit houkuttelevat hiiriä.

Ullakolla olevista hiiristä on yleensä vaikea päästä eroon. Ullakolla
säilytetään paljon tavaraa, kuten pahvilaatikoita ja vaatteita.
A-Guard-ultraääni ei läpäise pahvilaatikoita tai muita kiinteitä esineitä. Sama pätee, jos hiiriä on ullakolla tiloissa, joissa on eristeitä. A-Repeller levittää ultraääntä vain avoimiin tiloihin. Hiiret saattavat siis olla eristeissä, pahvilaatikoiden takana tai muiden tavaroiden sisällä. Tässä tapauksessa lisätoimena on syytä käyttää perinteisiä loukkoja.

Kyseisessä kaapissa säilytetään usein jäteastiaa, joka houkuttelee hiiriä.
Hiirten ravinnonhakuvietti on hyvin vahva, ja se on usein voimakkaampi kuin ulkoisten vaarojen aiheuttama pelko. Siksi on tärkeää, ettei anna hiirille mahdollisuutta löytää ravintoa. Ruoanjämiä tai eläintenruokaa ei saa jättää niiden saataville. Jos hiirille antaa mahdollisuuden löytää ravintoa, niistä on jatkossa vaikeampi päästä eroon. Säilytä esimerkiksi kuivaruokia suljetuissa astioissa ja tiiviissä tiloissa. Voit sijoittaa Mr30-karkottimen kaappiin ja tukkia putkivienneissä olevat aukot esimerkiksi Silverlinen teräsvillalla. Jos A-Repeller on sijoitettu kaapin ulkopuolelle, ultraääni ei yllä kaapin sisälle.

Karkotin toimii kaikissa sisätiloissa. Ultraääni tehoaa parhaiten, jos
karkotin on sijoitettu avoimeen tilaan siten, että ultraäänen leviämisen esteenä ei ole kiinteitä esineitä, kuten huonekaluja tai ovia. MR80 DG2, MR100 DG ja130 DG4 soveltuvat käyttöön tiloissa, joissa sähköverkkoon on jatkuvasti
liitettynä muita sähkölaitteita, sillä ElektroPulsen ei toimi muuten. Ultraääni toimii kuitenkin aina.

MR130 DG -karkotin on tarkoitettu tällaiseen ympäristöön, koska sillä on
Ip55-luokitus (pölyn- ja roiskevedenkestävä). Muut A-Repeller MR -karkottimeton tarkoitettu asennettaviksi kuiviin sisätiloihin. Emme suosittele näiden
karkottimien asentamista ulos, sillä niiden herkkä elektroniikka ei toimi
kosteissa ympäristöissä.

Tavallisissa talvilämpötiloissa karkottimet toimivat normaalisti. Kova yli 20 miinusasteen pakkanen voi vaikuttaa karkotinten toimintaan.

Ei, ultraääni edellyttää, että karkotin sijoitetaan huoneeseen, jossa on
seinät, katto ja lattia, jotta se toimii suunnitellulla tavalla. Jos karkotin
sijoitetaan paikkaan, jossa ei ole näitä rajoittavia pintoja, ultraääni on
liian matala, eikä suunniteltua vaikutusta saavuteta.

Silverline-tuotteet ovat vaarattomia lapsille, kissoille, koirille,
linnuille ja kaloille. Ei aiheuta häiriöitä tietokoneissa, televisiossa tai
vastaavissa. Hiirien, rottien ja hämähäkkien karkottamiseen tarkoitettujen A-Repeller-karkottimien ultraääni vaikuttaa lemmikkijyrsijöihin, kuten hamstereihin ja marsuihin, joten niitä ei saa pitää samassa tai viereisissä
huoneissa karkottimen kanssa. Lemmikit voivat reagoida KV 300-, Ma50- ja Ma200-karkottimiin, mutta ne eivät ole vahingollisia niille.

Ihmiskorva ei normaalisti erota karkottimien lähettämää ultraääntä, mutta joissakin tapauksissa ihmiset voivat havaita korkeita taajuuksia.